Maurits Brans

Maurits Brans is een creatieveling, een energieke en vrolijke trainer en gespreksleider met veel ervaring in het faciliteren van complexe dialogen, conceptontwikkeling en andere creatieve groepsprocessen voor onder meer KPN, Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, NRC, Vakmedianet en SNS. Maurits begon zijn loopbaan in de reclame op account bij Ogilvy in Zuid-Afrika om vervolgens aan de slag te gaan als als Creasteeg bij BBDO in Amsterdam. De afgelopen 10 jaar heeft Maurits zich ontwikkeld als expert in large group interventions en technieken als Deep Democracy, Open Space, Future Search en Agile/Scrum. Bij zijn opdrachtgevers staat Maurits bekend om de dynamische manier waarop hij groepen van zeer diverse samenstelling uitnodigt om te luisteren naar de wijsheid achter elkaars ideeën.

 

Hé Maurits, je noemt jezelf ook wel de ontpolderaar. Leg eens uit.
Ik ben altijd geboeid geweest door creativiteit en lef. Sterker nog, ik maak daar eigenlijk al mijn hele leven een studie van.  Polderen is een typisch Nederlands fenomeen en het levert ook heel veel op, alleen is het een absolute killer van creativiteit en lef. Als je poldert, dan zoek je namelijk altijd naar de gulden middenweg en zijn alle partijen erop gespitst om hun eigen belang en ruimte met hand en tand te verdedigen. Uiteindelijk is niemand echt blij, omdat dit zelden echt creatieve oplossingen en concepten oplevert. De compromissen die het wel oplevert ontberen daardoor energie en draagvlak. 

Hoe passen lef en creativiteit in jouw aanpak?
Lef heb je nodig om elkaar echt de ruimte te geven en te luisteren naar de wijsheid achter elkaars ideeën. In mijn sessies maak ik de verschillen tussen de ideeën en aanpak van mensen helder. Vervolgens nodig ik mensen uit om de tijd te nemen om echt naar elkaar te luisteren, door een andere bril te kijken en te bedenken wat dat oplevert. Mooi om te zien is dat dat vaak een hoop creativiteit los maakt. Vervolgens daag ik mensen uit om echt samen harde keuzes te maken en dat is weer een noodzakelijk ingrediënt voor echt creatieve concepten, die niet alleen gedragen worden door de groep, maar die van hen ook echte ambassadeurs maakt.

Wat hebben professionals in de media, marketing en communicatiewereld aan deze vorm van werken?
Veel. Heel veel. Kijk, de mensen in deze branche zijn natuurlijk bijzonder creatief. Daar schort het ook niet aan, maar ook zij hebben te maken met een veranderende tijdsgeest, die vraagt om co-creatie. Niet alleen de nieuwe generaties vragen daarom, maar vooral de complexiteit van de wereld waarin hun opdrachtgevers opereren, is een bepalende factor. 

Wat zijn de meest gemaakte fouten in creatieve brainstorms?
Het blijven hangen in geijkte denkpatronen en de excuses die mensen aanvoeren waarom dingen niet kunnen of lukken is een blokkade die we vrijwel altijd moeten tacklen. Een ander fenomeen is dat mensen vaak veel ideeën hebben, daaruit geen harde keuzes maken en vervolgens geen focus hebben.  Tot slot, gebeurt het vaak dat vooral de meer perfectionistisch ingestelde mensen ideeën al snel schrappen omdat een deel van een idee niet kan, terwijl je door een kleine aanpassing van het idee een topconcept in handen hebt. Dus ik leer de deelnemers niet alleen creatief te zijn, maar ik leer ze vooral ook om goed te beargumenteren waarom een concept strategisch wel of niet goed is.

Wat voor type trainer ben je? Wat verwacht jij van je deelnemers?
Ik daag je uit om jouw ideeën en die van alle anderen, vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Dat opent niet alleen je ogen, maar ook je creatieve geest. Veel van de deelnemers aan mijn sessies benoemen dat ook vaak heel expliciet in hun feedback. Verder noemen ze me energiek, creatief, snel en interactief. En belangrijk is dat er veel gelachen wordt. Humor maakt mensen immers altijd ook heel creatief.