Jill Whittaker

Jill Whittaker is een native English Copywriter. Naast haar werk als trainer, werkt zij als freelance copy writer, editor en vertaler in Nederlands-Engels voor verschillende multinationals, ministeries en andere overheidsorganen Haar kennis en ervaring van marketing communicatie bouwde zij 2002 en 2016 op in rollen als content creator en dito strateeg bij verschillende internationale bedrijven.

Voor die tijd werkte zij als freelance vertaler en docent bij de opleiding Tolken en Vertalen aan de Hogeschool van Utrecht, waar zij zelf in 1999 haar Hbo-opleiding tot vertaler haalde.

'Eigenlijk ben ik net als veel collega’s gewoon een taalfanaat. Ik doe namelijk niets liever dan puzzelen met de nuances en persuasieve principes in tekst en taal. Aan de ene kant leun ik daarbij op mijn sterk ontwikkelde taalgevoel in het Engels, Frans en Nederlands. Aan de andere kant is het ook een kwestie van ruime kennis van grammatica, vocabulaire, ritme en inzicht in de culturele aspecten, die bij effectieve communicatie komen kijken.'

Via het Nederlands MediaNetwerk geeft Jill ‘Copywriting in English’ en is zijn in te huren voor in-company schrijf- en communicatietrainingen.

 1. Hé Jill, we hebben lang naar je gezocht. Wat maakt jou anders dan docenten/trainers Business English?     
  Wat ik vaak van klanten hoor is dat ik een unieke combinatie bied: ervaring in  het bedrijfsleven (in Engeland en NL), perfecte tweetaligheid, een vlotte pen in het Engels, plus creativiteit en lef. De moed om door te vragen om tot het echte verhaal te komen.  Trainingen geven is voor mij een leuke manier om mijn ervaring en kennis te delen. Ik probeer tijdens mijn trainingen de grammaticale en theoretische aspecten van Business English altijd te koppelen aan praktische voorbeelden. Liefst uit het werk van de studenten. Zij komen immers niet om een universitaire graad in het Engels te halen maar wel om de taal beter in te zetten voor hun commerciële en communicatieve doelen. Daarin ben ik heel resultaatgericht en gefocust. 

 2. Hoe goed of slecht is de gemiddelde Nederlandse content creator, marketeer en communicatieprofessional in Engels?
  De ‘gemiddelde’ bestaat niet. Het is wel zo dat de meeste Nederlandstalige content creators - in ieder geval op tekstgebied - wel een heel goed gevoel hebben voor de Nederlandse taal, en genieten van het creatief spelen met taal. Dat is een basis voor goede copywriting , in welke taal dan ook.

 3. Wat zijn de meest gemaakte fouten?
  De trainingen die ik geef zijn altijd gebaseerd op het werk van de deelnemers. Iedere keer zie ik dat zelfs Nederlanders die het Engels op heel hoog niveau spreken en schrijven, steeds dezelfde fouten maken. Veel van die fouten zijn gerelateerd aan ‘interference’ (ruis) uit het Nederlands: tijden van werkwoorden ( I live since 30 years in the Netherlands), ‘If+would’ constructies. Om maar 2 van de top 5 te noemen. Een goede copywriter moet genuanceerd kunnen schrijven en veel betekenis in weinig woorden meegeven, je moet de lezer ook laten werken en genieten. Maar dat ‘werken’ van de lezer moet niet inhouden dat hij/zij probeert te gissen wat er bedoeld wordt in een foute grammaticale constructie of verkeerd gekozen woord/uitdrukking.

 4. Wat leer je je studenten nog meer?   
  Nadenken over het waarom van het schrijven, voor wie is je copy bedoeld, How can you grab your reader, How can you spice up your copy. Dat betekent aandacht voor metaforen en het creatief concept, maar ook koppen, lengte van alinea’s, zinnen, woorden,  woordkeuze, alliteratie, assonantie, vorm en structuur, gebruik van idioom en beeldspraak die past in de cultuur van de lezer, en de interactie met beeld en vormgeving.

 5. Wat voor type trainer ben je? Wat verwacht jij van je deelnemers? 
  De training moet vooral relevant zijn voor de deelnemers. Ik stel alles in het werk om te zorgen dat zij na de training meer kennis en zelfvertrouwen hebben opgebouwd.  De beste trainingen zijn gebaseerd op werk van de deelnemers zelf. Daarom wil ik het liefst van tevoren werk zien van de cursisten en horen waar ze zelf aandacht aan willen besteden.  Dat verwerk in dan in de opzet voor de training. Mijn trainingen zijn dus nooit een standaard product, maar sluiten altijd aan op de behoefte en het niveau van het team.
  Mijn trainingen kenmerken zich daarnaast door veel interactie, afwisseling, humor en een ontspannen sfeer. Maar ook door hard werken om de leerdoelen, die we vooraf samen hebben bepaald te bereiken. Ik werk het liefst met mensen die willen groeien en de durf hebben om te experimenteren en fouten te maken.