Opleiding tot Socratisch Schrijfcoach

Schrijf jij graag en goed en wil je je collega’s en klanten helpen om beter te leren schrijven? Dan is De Socratische Schrijfcoach interessant voor jou. In 8 trainingsdagen, waarvan 1,5 dag stage, breid je je repertoire uit met een nieuwe rol. 

 

Waarom deze cursus volgen en wat leer je?
Tijdens deze opleiding trainen we je op 3 niveaus:

 • Je scherpt je eigen schrijftechnieken aan.
 • Je leert teksten beoordelen op verschillende niveaus – doel, begrijpelijkheid, opbouw, effect en energie.
 • Je leert collega’s en klanten coachen met de technieken van Socratisch coachen.

De vraag is natuurlijk wat is een effectieve schrijfcoach? En vooral wat doet hij of zij? De Socratische Schrijfcoach is iemand die weet wat een tekst effectief maakt en in staat is om anderen te motiveren betere teksten te schrijven. Om te voorkomen dat jij uiteindelijk alle teksten zelf herschrijft, leer je werken met de principes van Socratisch coachen die je in staat stellen om je klanten en collega’s te verleiden hun eigen schrijftalent verder te ontwikkelen.

Waarom Socratisch? De essentie van Socratisch coachen is dat jij niet alle wijsheid in pacht hebt, maar dat je mensen helpt en aanmoedigt door het stellen van gerichte vragen en het aanreiken van alternatieven en suggesties. Het begint allemaal met de vragen: Wat Is De Bedoeling? Wat wil de schrijver met de tekst bereiken? Wie is de doelgroep, welke vraag moeten we beantwoorden, welk probleem moeten we oplossen?

 

Je leert coachen en je gaat je aan de slag met:  

 • Een objectieve manier om te toetsen of een tekst helpt om De Bedoeling te realiseren.
 • Software die tekst op diverse dimensies analyseert. Bijvoorbeeld of de tekst op het veelbesproken B1-niveau is geschreven.
 • Ook bespreken we voorbeelden van teksthuisstijlen en uitgangspunten die het Rijk, gemeenten en provincies hanteren om te komen tot begrijpelijke taal.

 

Na de training ben je in staat om:

 • snel te beoordelen of en in hoeverre een tekst over voldoende kwaliteit beschikt.
 • aan te geven waar de tekst klopt en waar niet (gerelateerd aan De Bedoeling).
 • gesprekken aan te gaan met schrijvende collega’s en professionals over de doeltreffendheid van hun tekst.
 • je gesprekpartner in korte tijd zelf te laten inzien wat goed is aan zijn of haar tekst en op welke punten de tekst nog beter moet.
 • gevraagd en ongevraagd te coachen.
 • een goede relatie met je gesprekspartner tot stand te brengen of te houden.

 

Competenties

We trainen de volgende vaardigheden:

 • schrijven, analyseren en redigeren van teksten.
 • teksthuisstijlen beoordelen en samenstellen.
 • organisatiedoelstellingen vertalen in brand-voice-documenten.
 • essentiële coachingvaardigheden zoals rapport creëren, luisteren, analyseren, doorvragen, omgaan met weerstand.
 • gesprekstechnieken en feedbackmodellen.
 • vormgeven van je rol als interne coach en externe coach.

 

Programma – Opleiding Socratische Schrijfcoach

Dag 1 – Kennismaken met elkaar en met het programma – de essentie van de Socratische Schrijfcoach: door vragen tot nieuwe inzichten komen – de context: iedereen vindt iets van tekst, slechts weinigen kunnen schrijven – modellen van tekstkwaliteit – kennismaken met de coach in jou – opdracht voor dag 2

Dag 2 – bespreken van de opdracht – eerste coachgesprekken (met elkaar) – feedback en leerpunten – de filosofie en de psychologie van Socrates en andere coaches – coachingvaardigheden - korte schrijfoefeningen – de eigenschappen van een effectieve tekst – opdracht voor dag 3

Dag 3 – opdracht bespreken – B1 en hoe hoog leg jij de lat voor jezelf en voor anderen – wanneer is het goed genoeg – teksten toetsen aan richtlijnen, teksthuisstijlen, brand voices – software om teksten te toetsen – en dan: hoe zorg je ervoor dat de auteur de stappen zet die nodig zijn? – opdracht voor dag 4 – jouw stageplek

Dag 4 – bespreken opdracht – coachgesprekken oefenen – valkuilen en succesfactoren – gesprekstechnieken en de rollenmatrix (wat voor coach ben je voor wie?) – collega-coach, externe coach of beide – positionering, mandaat, rol in de organisatie – op naar de praktijk

Dag 5 – twee dagdelen die je doorbrengt als schrijfcoach in je eigen organisatie of buiten de deur

Dag 6  - terug in de groep: ervaringen uitwisselen, doelen aanscherpen en aansluitend nog een halve dag aan de slag als Schrijfcoach op een andere plek

Dag 7 – samenvatting en Grande Finale – jij en de praktijk – reflectie op jouw persoonlijke groeipad – jouw doelen en to-do-list

Dag 8 – Na 2 à 3 maanden:  waar sta je nu – verdiepen, verbreden of beide – gastspreker – certificaat en afronding

 

Intake
De trainer spreekt iedereen die zich aanmeldt voor de training om kennis te maken en je niveau en ambities te bespreken.

 

Deze cursus hebben we speciaal ontwikkeld voor:

 • professionals met ruime schrijfervaring die anderen graag op weg helpen
 • redacteuren, tekstschrijvers, content- en communicatiespecialisten

 

Instapniveau
Je hebt voor deze training geen specifieke opleiding nodig. Het is belangrijk dat je graag en goed schrijft, omgevings- en organisatiesensitief bent en anderen weet te inspireren.